FAKTA

Fakta om grundejerforeningen

Grundejerforeningen er ansvarlig for veje, stier og fælles arealer i delområde X, XI og del af XII (Skejby Busvejen undtaget) i Aarhus kommunes lokalplan 366, der omfatter området mellem Randersvej, Skejby Busvejen, Skejbyvej og Skejbygårdsvej. 


Områdestørrelse: ca. 46 HA 

Område der vedligeholdes af grundejerforeningen: 117.696 m2 eller 11,8 Ha

Grønne områder der vedligeholdes af grundejerforeningen: 71.974 m2 eller 8 HA excl. rabatter langs boligvejene.

Længden af grusstier der vedligeholdes af grundejerforeningen: 1.435,5 meter eller 2.877 m2 

Længden af asfalt veje der vedligeholdes af grundejerforeningen: 4.577,4 meter eller 19.454 m2 

Længden af asfalt stier der vedligeholdes af grundejerforeningen: 2122,5 meter eller 4.776 m2 

Samlet asfalt areal der vedligeholdes: 6.699,9 meter eller 24.230 m2 eller 2,4 HA

Delområder: 12 (hvor grundejerforeningen ejer 3 delområder (X, XI og del af XII))

Storparceller: 35 (medlemmer i grundejerforeningen 28 & erhverv/institutioner/ikke medlemmer 7)

Antal bolig m2: 106.626 m2 

Erhvervs-m2: 9.748 m2 

Antal boliger: 1.642 enheder 

Kontingent pr. bolig og erhvervs m2: 11,84 kr. på årsbasis (2024)