Velkommen til Ny Skejby

Tak til alle fremmødte på årets generalforsamling d. 4. november. Referat er snart at finde under siden, foreningen.

 


Ved årets generalforsamling d. 4. november, blev en vedtægtsændring godkendt enstemmigt, men grundet manglende fremmøde, skal vedtægtsændring også godkendes på en ekstraordinær generalforsamling. Den afholdes fredag d. 3. december 2021 kl 19:00 


Fakta om grundejerforeningen


Grundejerforeningen er ansvarlig for Veje, stier og fælles arealer i delområde X, XI og del af XII (Skejby Busvejen undtaget) i Aarhus kommunes lokalplan 366, der omfatter området mellem Randersvej, Skejby Busvejen, Skejbyvej og Skejbygårdsvej. 


Områdestørrelse: ca. 46 HA 

Område der vedligeholdes af grundejerforeningen: 103.931 m2 eller 10, 4 HA

Grønne områder der vedligeholdes af grundejerforeningen: 80.005 m2 eller 8 HA

Længden af grusstier der vedligeholdes af grundejerforeningen: 1.435,5 meter eller 2.877 m2 

Længden af asfalt veje der vedligeholdes af grundejerforeningen: 4.577,4 meter eller 19.454 m2 

Længden af asfalt stier der vedligeholdes af grundejerforeningen: 2122,5 meter eller 4.776 m2 

Samlet asfalt areal der vedligeholdes: 6.699,9 meter eller 24.230 m2 eller 2,4 HA

Delområder: 12 (hvor grundejerforeningen ejer 3 delområder (X, XI og del af XII))

Storparceller: 35 (medlemmer i grundejerforeningen 28 & erhverv/institutioner/ikke medlemmer 7)

Antal bolig m2: 105.626 m2 

Erhvervs-m2: 9.748 m2 

Antal boliger: 1.615 enheder 

Kontingent pr. bolig og erhvervs m2: 6,50 på årsbasis (2021). 


Foreningens adresser: 

Formand: 

Thorkild Steenberg 

Ladefogedvej 15, Skejby 

8200  Aarhus N 

Email: ts@nyskejby.dk  

Telefon: 86 78 38 01 

 

Kasserer: 

Poul Lorensen 

Skejbytoften 35, Skejby 

8200  Aarhus N 

Email: pl@nyskejby.dk  

Telefon: 53 74 25 11