LOKALPLAN

LOKALPLANER

LOKALPLAN 366

Aarhus kommune

Område til boliger, institoner og lettere erhverv mellem Skejbyvej og Skejbygårdsvej i Skejby

Deklaration - 366

Aarhus kommune

Til supplering af lokalplan 366 

LOKALPLAN 1055

Aarhus kommune

Kollegieboliger Skejbyparken 49 og 274 - PlanID 3964620

Del af Lokalplan 366 PlanID - 1092049 ophæves.

LOKALPLAN 798

Aarhus kommune

Boligområdet ved Ladefogedvej i skejby 

LOKALPLAN 869

Aarhus kommune

Dagligvarebutik på Randersvej og Skejbyvej i Skejby